Podľa Harvardskej štúdie tak jednoduché praktikovanie môže zmeniť náš svet

Harvardská štúdia preukázala, že výdavky na zdravotnú starostlivosť môžu byť redukované až o 43% jógou a meditáciou Podľa harvardskej štúdie, tak jednoduché praktikovanie môže zmeniť náš svet – a zdravotnícky systém – dramaticky! Predstavte si, že pred a po hektickom pracovnom dni si nájdete 20 minút času na strečing a cielene meditujete nad Vašou životnou…